Ισχυρό εργαλείο front office που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες φωνητικής εξυπηρέτησης και μεγιστοποιεί την ικανοποίηση των πελατών σας με επαγγελματικούς χαιρετισμούς και στοχευμένη δρομολόγηση εισερχόμενων κλήσεων.

Τώρα μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή ακόμα και εταιρείες δίχως φυσική έδρα, θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες εφάμιλλες με αυτές των μεγάλων εταιρειών.

Ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το προσωπικό τους στο μέγιστο βαθμό, με το να μεταφέρουν κλήσεις σε όλους τους υπαλλήλους τους ανά πάσα στιγμή και ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης.

Όλες οι κλήσεις είναι πολύτιμες και πρέπει να φθάνουν στον προορισμό τους!

-σε εν κινήσει υπαλλήλους που δεν διαθέτουν γραμμή σταθερής τηλεφωνίας

-σε υπαλλήλους που δεν εργάζονται στην έδρα της εταιρείας, αλλά από διαφορετικά σημεία π.χ. σπίτι, άλλες πόλεις ή υποκαταστήματα

-ακόμα και εκτός ωραρίου ή σε περιόδους διακοπών

Πλήρης έλεγχος της φωνητικής επικοινωνίας σας μόνο με ένα click

-χρήση μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων για κλήσεις που δεν απαντώνται μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό κτύπων λ.χ. σε ώρες αιχμής ή και εκτός

-δρομολόγηση κλήσεων βάσει των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, με αποτέλεσμα αυτοί που επικοινωνούν με την εταιρεία σας να συνδέονται με ομάδες χρηστών ή προεπιλεγμένες σειρές αριθμών, δίχως να περιορίζονται από τη διαθεσιμότητα ενός συγκεκριμένου υπαλλήλου που αποτελεί το contact τους

-λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων σε λογαριασμούς e-mail προκαθορισμένων χρηστών

-δυνατότητα ανάκτησης μηνυμάτων fax από το φωνοκιβώτιο ή / και τον λογαριασμό e-mail σας

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 131 (Γραμμή Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών) ή να στείλετε e-mail στο mtnbusiness@mtn.com.cy