Για επιχειρήσεις με υψηλές απαιτήσεις στην επικοινωνία τους ακόμα και σε συνθήκες mobility!

Το αναβαθμισμένο cloud πακέτο υπηρεσίας τηλεφωνίας που ενισχύει την επιχείρησή σας και παρέχει σε σας και στο προσωπικό σας την κατάλληλη υποδομή, για να επιτύχετε αύξηση της παραγωγικότητας. Περιλαμβάνει το λογισμικό Business Communicator, το οποίο επιτρέπει στους υπαλλήλους σας να δέχονται και να πραγματοποιούν κλήσεις από το PC/laptop τους δίχως περιορισμούς, αφού δεν προαπαιτείται η χρήση SIP τηλεφωνικής συσκευής. Ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις με σημαντικό αριθμό υπαλλήλων που εργάζονται εκτός της έδρας της εταιρείας τους.

Οφέλη για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά

  

Οφέλη για ομάδες χρηστών

Προώθηση Κλήσεων

  

Hunt Group

Εκτροπή Κλήσεων

  

Call Park

Αναγνώριση Εισερχόμενων Κλήσεων

  

Call Pick-Up

Επιλογή «Μην Ενοχλείτε»

  

Cloud Business Telephony Anywhere

Αυτόματη πληκτρολόγηση προηγούμενης κλήσης

  

Portal Υλοποίησης Ρυθμίσεων
(CommPilot Call Manager/CommPilot Express)

Υπηρεσίες Φωνοκιβωτίου (φωνητικών μηνυμάτων)  Διευθέτηση πολλαπλών κλήσεων
Απόρριψη Κλήσεων με Απόκρυψη  Προώθηση Κλήσεων κ.ά. δεδομένων σε συσκευές ακόμα και εκτός της έδρας της εταιρείας (Remote Office)
Call Notify  Διαδοχικές Κλήσεις σε διαφορετικές συσκευές μέχρι να απαντηθούν
Επιλογή Ήχου Κλήσης ανάλογα με το πρόσωπο που καλεί  Ταυτόχρονη Εμφάνιση Κλήσης σε διαφορετικές συσκευές του ίδιου χρήστη
Προσθήκη άλλων Χρηστών κατά τη διάρκεια της κλήσης (N-Way Call)  

Two-Stage Dialing

Ταυτόχρονη Εμφάνιση Κλήσης σε 10 ή και περισσότερους χρήστες  Δυνατότητα Ρυθμίσεων εξ’ αποστάσεως μέσω κλήσης στο Φωνητικό Portal
Προκαθορισμός Ήχου Κλήσεων με Προτεραιότητα   
Επιλεκτική Απόρριψη Κλήσεων   
Virtual On_net Enterprise Extensions   

 

Ποτέ άλλοτε οι προηγμένες λύσεις επικοινωνίας δεν υπήρξαν τόσο προσιτές

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 131 (Γραμμή Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών) ή να στείλετε e-mail στο mtnbusiness@mtn.com.cy