Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι της MTN Business σε θέματα εταιρικών πληροφοριακών συστημάτων, επισκέπτονται τον χώρο των επιχειρηματικών πελατών και παρουσιάζουν τις δυνατότητες των επιμέρους τεχνολογιών έτσι, ώστε κάθε επιχείρηση να μπορεί να επιλέξει την πιο αποδοτική λύση.

Τεχνολογία Ελέγχου & Αξιολόγησης   

Ομάδα πιστοποιημένων μηχανικών της MTN Business αξιολογεί την υφιστάμενη υποδομή πληροφοριακών συστημάτων της κάθε επιχείρησης και προσαρμόζει πλήρως τη λύση που εκείνη επέλεξε στα δεδομένα της. Με την τεχνολογία ελέγχου και αξιολόγησης, ανιχνεύονται και αντιμετωπίζονται όλες οι πιθανές απειλές, ενώ αντίστοιχα αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο τα σημεία ζωτικής σημασίας του συστήματος.

Τηλεφωνικά Συστήματα 

Υπηρεσία αποκλειστικής εγκατάστασης οποιουδήποτε τηλεφωνικού συστήματος στον χώρο μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει τόσο τη ρύθμιση, όσο και τη συντήρησή του. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής από μια σειρά χρηστικών λειτουργιών, όπως είναι τα φωνητικά μηνύματα, η χρήση μουσικής αντί για ήχο αναμονής, οι κλήσεις συνδιάσκεψης κ.ά. πολλά που συμβάλλουν στη δημιουργία του ιδανικού τηλεφωνικού συστήματος για κάθε επιχείρηση.

Υποδομή

Οι έμπειροι μηχανικοί της MTN Business σχεδιάζουν προκαταρκτικά σχέδια υποδομών πληροφοριακών συστημάτων, ενσωματώνοντας δυνατότητες, όπως η πρόσβαση εξ’ αποστάσεως και οι διαδικτυακές λύσεις. Με αυτό τον τρόπο καλύπτουν τόσο τις υφιστάμενες, όσο και τις μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες, διαμορφώνοντας ένα αποτέλεσμα μοναδικό για κάθε επιχείρηση.

E-mail

Οι επιχειρηματικές πελάτες της MTN Business μπορούν να αποκτήσουν τον δικό τους server, για να πετύχουν τον απόλυτο έλεγχο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους και να διευκολύνουν την καθημερινή επικοινωνία τους. Η ΜΤΝ Business αναλαμβάνει την εγκατάσταση, ρύθμιση και συντήρηση κάθε είδους mail server, είτε πρόκειται για τον Microsoft Exchange που απευθύνεται σε μεγαλύτερους οργανισμούς, είτε για τον Axigen που χρησιμοποιείται από μικρές εταιρείες.

Εκτύπωση

Οι ανάγκες εκτύπωσης κάθε εταιρείας, όπως και το κόστος τους, αποτελούν σημαντικό κομμάτι των επιχειρησιακών λειτουργιών. Οι λύσεις της MTN Business επιτρέπουν την ορθή διαχείριση του υφιστάμενου εξοπλισμού και λογισμικού των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων.

Συντήρηση

Επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα πλάνα υποστήριξης, οι συνδρομητές της MTN Business θωρακίζουν την επιχείρησή τους απέναντι σε πιθανές βλάβες του εξοπλισμού πληροφορικής τους ή και σε κινδύνους που απειλούν τα δεδομένα τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 131 (Γραμμή Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών) ή να στείλετε e-mail στο mtnbusiness@mtn.com.cy