Ενεργοποίηση MTN e-Invoice

Η ΜΤΝ Business πάντα προσφέρει λύσεις για την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, γι' αυτό δίνει στους επιχειρηματικούς πελάτες της τη δυνατότητα να λαμβάνουν τον μηνιαίο τους λογαριασμό μέσω email, αντί μέσω ταχυδρομείου. Αν επιθυμείτε, να λαμβάνετε τον μηνιαίο σας λογαριασμό ηλεκτρονικά, μπορείτε να:


- καλέσετε στο 131, τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών ή
- να στείλετε email στο 131support@mtn.com.cy αναφέροντας τα παρακάτω:

  1. θέμα: ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού
  2. όνομα εταιρείας
  3. στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο)

Εκπρόσωπος της ΜΤΝ Business θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας, για όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις.