Απεριόριστη Ενδοεταιρική Επικοινωνία από μόνο €3.02!

Μόνο η υπηρεσία ΜΤΝ Unlimited Business Calls επιτρέπει απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις (από κινητό σε σταθερό, κινητό σε κινητό, σταθερό σε κινητό κ.ο.κ.) και απεριόριστα SMS με σταθερή μηνιαία χρέωση κλήσεων που ξεκινά μόλις από €3.02/χρήστη!

Είναι διαθέσιμη σε όλους τους νέους αλλά και υφιστάμενους συνδρομητές της MTN Business, που επιπρόσθετα από της ήδη χαμηλότερες χρεώσεις της αγοράς, τώρα θα μπορούν να απολαμβάνουν και απεριόριστες κλήσεις και απεριόριστα SMS μεταξύ του προσωπικού.

Η ΜΤΝ Unlimited Business Calls μεγιστοποιεί τα οφέλη σας με τον ακόλουθο τρόπο. Αν για παράδειγμα, επιλέξετε να εντάξετε 10 από τους υπαλλήλους σας στη συγκεκριμένη υπηρεσία, εκείνοι θα συνομιλούν μεταξύ τους χωρίς κανένα περιορισμό από σταθερό ή/και κινητό, ενώ εσείς για αυτές τις κλήσεις θα χρειαστεί να καταβάλλετε μόνο €30.2/μήνα (€3.02/μήνα/χρήστη x 10 χρήστες). Η υπηρεσία αφορά τις ενδοεταιρικές κλήσεις και την αποστολή SMS που θα πραγματοποιεί η ομάδα χρηστών (3 και άνω), τους οποίους εσείς θα έχετε προκαθορίσει, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

ΜΤΝ Unlimited Business Calls: Αποκτήστε τον απόλυτο έλεγχο κόστους της επιχείρησής σας, απελευθερώνοντας την επικοινωνία της.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 131 (Γραμμή Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών) ή να στείλετε e-mail στο mtnbusiness@mtn.com.cy

 

 Όροι & Προϋποθέσεις

 1. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο προς εταιρικούς πελάτες της ΜΤΝ Cyprus Ltd, οι οποίοι διαθέτουν πάνω από 3 γραμμές κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας και θα έχει ισχύ από 15/4/2013.
 2. Οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να επιλέξουν την ομάδα χρηστών της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οι απεριόριστες κλήσεις αφορούν μόνο χρήση μεταξύ των μελών της ομάδας.
 3. Οι εταιρικοί πελάτες θα καταβάλλουν μηνιαία συνδρομή για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ανά γραμμή.
 4. Οι απεριόριστες κλήσεις αφορούν μόνο κλήσεις εντός Κύπρου και μόνο μεταξύ των μελών της ομάδας. Για τις υπόλοιπες χρεώσεις κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων, mobile internet, χρεώσεις ειδικών και υπερτιμημένων κλήσεων και κλήσεων εξωτερικού ισχύουν οι χρεώσεις των επιλεγμένων ΜΤΝ πλάνων κινητής ή και σταθερής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.mtn.com.cy ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών καλώντας στο 136.
 5. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν συμπληρωματικά με τους όρους και προϋποθέσεις όλων των πλάνων ΜΤΝ Fixed και των συνδρομητικών συμβολαίων ΜΤΝ PayMonthly.
 6. H ΜΤΝ προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης για τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές της Εταιρείας, που αφορούν σε απεριόριστη χρήση (ή/και σε όποιες άλλες περιπτώσεις επιβάλλεται), με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους συνδρομητές της. 
  Η απεριόριστη χρήση αφορά αποκλειστικά σε κλήσεις φωνής μέσω του δικτύου της ΜΤΝ, και προσφέρεται με σκοπό την ιδιωτική, προσωπική χρήση/εκμετάλλευση της σχετικής υπηρεσίας ή/και προσφοράς και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει τη χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας, ούτε και την αθέμιτη ή υπερβολική χρήση (δηλαδή χρήση εκτός των φυσιολογικών/επιτρεπτών ορίων σύμφωνα με την εκάστοτε περίπτωση).
  Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που κάποιος συνδρομητής πραγματοποιεί υπερβολική χρήση ή/και χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας ή/και ξεπεράσει το όριο φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική του προγράμματος, της υπηρεσίας ή της εν λόγω προσφοράς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά τη σχετική ενημέρωση του συνδρομητή ότι πλησιάζει το όριο που έχει τεθεί, να προχωρήσει μετά την υπέρβαση του ορίου σε επιβολή περαιτέρω χρέωσης ή/και μεταφοράς του συνδρομητή σε άλλο πρόγραμμα ή/και στη διακοπή ή/και εξαίρεσή του από την υπηρεσία/προσφορά ή/και από το δίκτυό της προσωρινά ή επ’ αόριστον χωρίς άλλη προειδοποίηση.
  Επιπλέον, η χρήση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας δύναται να γίνεται μόνο μέσω απλής τηλεφωνικής συσκευής και απαγορεύεται η χρήση μέσω PBX, η οποιασδήποτε άλλης γραμμής που συνδέεται με υπολογιστή με σκοπό την εκτέλεση μεγάλου αριθμού κλήσεων φωνής. Στην απεριόριστη χρήση δεν συμπεριλαμβάνονται κλήσεις προς σύντομους κωδικούς Υπηρεσιών.
  Για τα προγράμματα ομιλίας της εκάστοτε Υπηρεσίας/Προσφοράς η κατανάλωση του απεριόριστου χρόνου ομιλίας ισχύει για την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης του Συνδρομητή. Για την περίοδο από την ημερομηνία ενεργοποίησης των συμβατών με την εν λόγω πολιτική ορθής χρήσης προγραμμάτων συμβολαίου έως την εκάστοτε ημερομηνία τιμολόγησης τα αντίστοιχα όρια φυσιολογικής/επιτρεπτής χρήσης ομιλίας ή/και η χρήση του διαδικτύου υπολογίζονται αναλογικά.
 7. Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας πολιτικής χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.