Περισσότερη ευελιξία για την επιχείρησή σας


Η MTN Business δημιούργησε την υπηρεσία Split Bill, με γνώμονα τις ανάγκες εκείνων των επιχειρήσεων, για τις οποίες ο διαχωρισμός των χρεώσεων μεταξύ εταιρείας και υπαλλήλων είναι ζωτικής σημασίας. Μέσω της υπηρεσίας μπορείτε να  καθορίσετε το ποσό που επιθυμείτε να καλύπτει η επιχείρησή σας στους λογαριασμούς του προσωπικού σας και το υπόλοιπο των λογαριασμών τους θα τιμολογείται απευθείας στον κάθε υπάλληλο ξεχωριστά. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τις ημερομηνίες, για τις οποίες επιθυμείτε να καλύψετε τους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας του προσωπικού σας.


Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας προϋποθέτει την εγγραφή των τηλεφωνικών γραμμών που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στην υπηρεσία και την καταβολή ενός μηνιαίου παγίου €4 ανά γραμμή.


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 131 (Γραμμή Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών) ή να στείλετε e-mail στο mtnbusiness@mtn.com.cy
 

 

Όροι και Προϋποθέσεις
  1. Η νέα υπηρεσία Split Bill ισχύει μόνο για υφιστάμενους εταιρικούς πελάτες.
  2. Οι εταιρικοί πελάτες, οι οποίοι πληρώνουν ένα συγκεκριμένο ποσό για τις τηλεφωνικές γραμμές των υπαλλήλων τους θα μπορούν να χρεώνονται μόνο το συγκεκριμένο ποσό και το υπόλοιπο να χρεώνεται στον ίδιο τον υπάλληλο.
  3. Ο πελάτης θα λαμβάνει ακόμη ένα τιμολόγιο στο οποίο θα περιλαμβάνεται το μηνιαίο τέλος για την συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς και το συνολικό ποσό το οποίο έχει συμφωνήσει να χρεώνεται για όσες γραμμές επιθυμεί.
  4. Σε περίπτωση που οι γραμμές είναι στο όνομα των υπαλλήλων του, τότε τα τιμολόγια θα εκδίδονται στο όνομα του εκάστοτε υπαλλήλου αλλά θα χρεώνεται ο πελάτης το συγκεκριμένο ποσό που συμφωνήθηκε και το υπόλοιπο ποσό θα πληρώνεται από τον ίδιο τον υπάλληλο.
  5. Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει ή να τροποποιήσει την υπηρεσία Split Bill οποιαδήποτε στιγμή.
  6. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις των συνδρομητικών συμβολαίων.